Velkommen til hjemmesiden

imagesOH9OI0JUVelkomen – Sida er under arbeid.

Dette er forsøksvis innhald!

 

Org.nr.: 917151032

Dette er ein nybakt pensjonist som fortsatt trur eg er i stand til å gere noko nyttig.

Tilbyr derfor å utføre større eller mindre oppdrag, helst innafor mitt fag-  og erfaringsområde, som er heterogen katalyse og område omkring det (sjå «om oss» sida for ein slags CV).

(Men er open for nye utfordringar)

Ta kontakt for mulege oppgåver.

Alternativt til avtalt timepris eller avtalt fastpris.

Per Skaugset