Om oss

Om meg

«CV», Oppsummering av diverse utdanning (med smått og stort) og arbeidserfaring, som bakgrunn for kva eg kan bidra med.:

Utdanning

1956 – 63: Folkeskule: Nes Skule

1963 – 64: Eid Framhaldsskule

1964 – 66: Eid Realskule

!966 – 68: Eids Gymnas, reallinja

1968 – 69: Militær førstegangsteneste, Evjemoen, Maukstadmoen og Skibotn.

1969 – 74: NTH, Kjemi. Hovedoppgåve ved Institutt for Fysikalsk Kjemi.

Seinare: diverse kurs innafor katalyse, katalysatorkarakterisering, termisk analyse, termodynamikk, statistikk og forsøksplanlegging og «Chemical reaction engineering».

 

Arbeidserfaring

Ca. 1960 – ca. 1980: Diverse gardsarbeid, mest sommar.

1970: Sommarjob (praksis) treforedling, Vadheim

1971: Sommarjob (praksis) aluminium, Høyanger.

1974: Forskningsassistent ved Institutt for Fysikalsk Kjemi, NTH. NAVF prosjekt Datamaskinstyring av analyseinstrument.

Fra 1974: Norsk Hydro Forskningssenter, Porsgrunn, fra 2005 Yara Teknologisenter.

Siv. ing. Fra 1974, forskningsleder fra 1985, overingeniør fra 1998

Petrokjemisk avdeling

Avdeling for petrokjemi og katalyse

Avdeling for petroleumskjemi og katalyse.

Avdeling for katalyse og reaktorteknologi i seksjon for Prosess og informasjonsteknologi, seinare Olje og gass forskningssenter.

Avdeling for salpetersyre og katalyse i Landbruk forskningssenter, seinare Yara Teknologisenter

Yara R&D and Innovation

Trass i skiftande namn, har eg stort sett jobba innafor same områda:

Katalysatorar knytta til ammoniakkfabrikkane, med hovedvekt på ammoniakksyntesen.

Katalysatorutvikling -testing og -karakterisering.

Utvikling av program for reaktorsimuleringar og for å bruke resultat fra testar. (Først i ALGOL, seinare mest i FORTRAN)

Til ein viss grad program for styring av testanlegg og karakteriseringsutstyr.

Fabrikkontakt i samband med oppstarting med ny katalysator, for vurdering av katalysator under drift og problemstillingar omkring dette.

Ein koratare periode meir innom petrokjemien, oksykloreing, også her katalyse og reaktorbregningar.

Litt innom prosessimulering for oppfølging av fabrikkar.